ONS VERHAAL

In de zomer van 1982 werd door de K.L.J.-afdeling Ingooigem de idee geopperd om eens een toneelvoorstelling te brengen. Jeugdgroep Ten Bosse Tiegem zag dat ook wel zitten en samen werd in de herfst van dat jaar 'Het regende die dag' opgevoerd in de Hugo verriestzaal. Regie was in handen van Els Lateur die op het laatste moment de verdienstelijke steun kreeg van Etienne Demerie, een echte autoriteit op gebied van amateurtoneel.


De jeugd van toen had de smaak te pakken en met als uitvalsbasis de 'Vlasfooie' in Ingooigem, kreeg een echte toneelgroep vorm en gestalte. Jaar na jaar werd met wisselend succes maar steeds met de uitdrukkelijke wil om amusant pretentieloos toneel te brengen, een opvoering gerealiseerd.


Ondertussen zijn we meer dan 25 jaar later. Om deze verjaardag te vieren werd in 2007 beslist het allereerste stuk te hernemen. 'Het regende die dag' werd 'Het regende ...' waarbij speciaal omwille van het jubileum opnieuw beroep gedaan op Etienne Demerie als regisseur hierin bijgestaan door Johan Vaernewyck. Etienne was vaste huisregisseur tot 1996 maar ook steeds heel nauw blijvend begaan met het reilen en zeilen van De Vlaschaard.

Een van de acteurs die in 1982 aantrad en ook (mede)stichter was van De Vlaschaard, namelijk Patrick Vandeputte, stond ook in 2007 na enkele jaren afwezigheid opnieuw op de planken en bracht zelfs dezelfde rol van destijds. Heel wat andere leden van in de beginperiode zijn ook nu nog steeds meer dan ooit actief achter de schermen en zetten zich met ontzettend grote ijver in voor het welslagen van elke toneelproductie.


Tenslotte willen we hierbij ook een respectvol eerbetoon brengen aan de medestichters Jeanne Decraene, Els Reyntjens, Regina Cloet en Johan Decock die het tijdelijke voor het eeuwige verwisselden, doch waarvan de vele fijne herinneringen voor altijd in ons hart bewaard blijven.